วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2552

แนวทางการประกอบอาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์แนวทางประกอบอาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์

การประกอบอาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน และทั้งในสถานที่ทำงานราชการ ตลอดจนธุรกิจเอกชนต่าง ๆ อย่างมากมาย จนทำให้บุคลากรทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นที่ต้องการของหน่วยงานจำนวนมาก สำหรับงานอาชีพที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ สามารถจัดได้ดังต่อไปนี้
1. พนักงานคอมพิวเตอร์
2. พนักงานเตรียมข้อมูล
3. บรรณารักษ์คอมพิวเตอร์
4. ผู้เขียนโปรแกรม
5. นักวิเคราะห์ระบบ
6. นักบริหารทางด้านคอมพิวเตอร์
7. ครู- อาจารย์ผู้สอนคอมพิวเตอร์
8. เจ้าของธุรกิจคอมพิวเตอร์
9. พนักงานขายคอมพิวเตอร์
10. การเปิดร้านบริการให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์
11. การรับพิมพ์งานและนามบัตรด้วยคอมพิวเตอร์
12. พนักงานซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์

สรุป
การประกอบอาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์ปัจจุบันมีจำนวนมากไม่ว่าเป็นหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน หรืออาชีพส่วนตัว จะต้องเลือกอาชีพให้ตรงกับความรู้และความสามารถของตนเอง และติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เข้ามาอย่างไม่หยุดนิ่ง ถ้าเราไม่ติดตามและใฝ่เรียนรู้ให้ทันเทคโนโลยีเหล่านี้ จะทำให้เป็นคนล้าสมัยและหางานทำได้ยาก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น